นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
291
ทั้งหมด : 
6201863
 
เรื่อง : เชิญร่วมเสนอปัญหาความเดือนร้อน ความต้องการ ของประชาชน

เชิญร่วมกันเสนอปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่ท่านคิดว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง หรือชุมชน และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

17/08/2553 เวลา 12:53:20 | โดย ฝ่ายข้อมูลฯ

อยากทราบว่าโครงการถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก เส้น3016ไปบรรจบถนนยาตราสวัส จะมีการดำเนินการสร้างเมื่อไรครับ (ตอบคำถามผมหน่อยนะครับ)ขอบคุณครับ

20/07/2560 เวลา 07:32:40 | โดย เอ

มาตรการชะลอการสอบและการบรรจุตามที่ท้องถิ่นจังหวัดสตูลได้ไปประชุมมา ตอนนี้ได้มีหนังสือสั่งการออกมายังถึงจังหวัดและ อปท.ยัง

11/03/2558 เวลา 12:02:36 | โดย xv


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล