นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
314
ทั้งหมด : 
6201886
 
เรื่อง : เชิญร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของกองแผนฯ

เชิญร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของกองแผนฯ หรือการบริาหารงานในภาพรวมของ อบจ.สตูล

17/08/2553 เวลา 12:50:19 | โดย ฝ่ายข้อมูลฯ

สวัสดีค่ะ

เข้ามาเพื่อบอกว่า ทีมกองแผนฯ อบจ.สตูลคุณยอดมากเลยค่ะ

09/06/2554 เวลา 14:02:41 | โดย จ.วิเคราะห์ อบจ.บร.


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล