นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
299
ทั้งหมด : 
6204501
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : 9 กันยายน 2564 ประชุมประจำเดือนภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้เรียกประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างภายในกองยุทธศาสตร์ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และนำนโยบายนายก อบจ.สตูลมาปฏิบัติ 

 
วันที่ : 13/9/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล