นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
311
ทั้งหมด : 
6204513
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างภายในกองยุทธศาสตร์

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกองยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งซ่อม สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขต 1 อำเภอละงู

 
วันที่ : 18/8/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล