นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
320
ทั้งหมด : 
5979235
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ต้อนรับสมาชิกสภา อบจ สตูลวันแรกของการปฏิญานตน

รายละเอียด :

นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณนำข้าราชการและพนักงานจ้าง ในสังกัดร่วมต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันแรกของการเข้ารับหน้าที่เพื่อปฏิญานตน ในการประชุมสภาครั้งแรก วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 ตึก อบจ .สตูล

 
วันที่ : 9/2/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล