นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
345
ทั้งหมด : 
5979260
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่1/2564

รายละเอียด :

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการกลุ่มเป้าหมายโครงการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองแผนฯ ให้เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2 

 
วันที่ : 8/1/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล