นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
307
ทั้งหมด : 
5637424
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน จัดประชุมปรึกษาหารือโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตำบลคลองขุด ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมบุหงา ชั้น 4 อบจ.สตูล

รายละเอียด :

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมปรึกษาหารือโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตำบลคลองขุด ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อปรึกษาหารือในการปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามข้อคิดเห็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบก และทางอากาศ ณ ห้องประชุมบุหงา ชั้น 4 อบจ.สตูล โดยมีนายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุม  นำเสนอข้อมูลโดยบริษัท เอ็นทิค จำกัด  

 
วันที่ : 11/12/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล