นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
352
ทั้งหมด : 
6201924
 
เรื่อง : มาตรการชะลอการสอบและการบรรจุจะยกเลิกได้เมื่อไหรค่ะ

จากการที่มีการสอบขึ้นบัญชีไว้จนได้รับผลกระทบบาง อปท. และการจัดสอบถูกต้องทุกประการ แต่ไปพบการกระทำทุจริตใน อบต.จังหวัดอุดรธานี จนมีผลกระทบไปยัง อปท.ทั่วประเทศ จึงควรตรวจสอบและพิจารณาเป็น ราย ๆไป หากที่ อปท.ไหน กระทำถูกต้อง และสอบถูกต้อง ก็ควรจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

02/03/2558 เวลา 13:09:32 | โดย เปิ้ล

ควรจะยกเลิกไปได้แล้วใครที่สอบถูกต้องควรจะได้บรรจุหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นไหนที่จัดสอบถุกต้องควรจะผ่อนปรนน่ะค่ะ

04/03/2558 เวลา 19:57:06 | โดย ไก่


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล