นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
330
ทั้งหมด : 
6201902
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : สรุปโครงการ อบจ.สตูล เสนอขอรับงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

อบจ.สตูล เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (400,000 ล้าน)

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 11/07/2563 เวลา 22:07:51