นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
351
ทั้งหมด : 
5979266
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : กระบวนการมีส่วนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562) ของ อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562

กระบวนการมีส่วนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562) ของ อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 25/06/2562 เวลา 10:14:21