นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
929
ทั้งหมด : 
5635935
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : วันที่ 26 มี.ค.62 ประชุมประชาคม โครงการ อบจ.สตูลพบประชน 62 ณ บ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ฝ่ายแผนฯ จัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและข้อข้อเสนอแนะ จากประชาชนในเขตพื้นที่ และหมู่ที่ 2 บ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

 
วันที่ : 01/04/2562 เวลา 11:59:57