นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
129
ทั้งหมด : 
5701637
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 22 ก.ย.63 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่4/2563
(วันที่ : 23/09/2563 เวลา 10:43:09)
วันที่ 22 ก.ย.63 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่4/2563
(วันที่ : 22/09/2563 เวลา 10:31:04)
วันที่ 28 ส.ค. 63 ติดตามโครงการเงินอุดหนุน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาอิสลามฯ
(วันที่ : 30/08/2563 เวลา 20:53:20)
วันที่ 26 ส.ค.63 ประชุมประชาคม โครงการ อบจ.สตูลพบประชาชน 63
(วันที่ : 30/08/2563 เวลา 20:46:21)
ประชุมกองแผนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
(วันที่ : 25/08/2563 เวลา 20:57:00)
วันที่ 18 ส.ค.63 เวลา 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.สตูล และคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2
(วันที่ : 17/08/2563 เวลา 21:45:55)
วันที่ 10 ส.ค.63 ร่วมชี้แจงการตราจประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ.2563
(วันที่ : 09/08/2563 เวลา 20:13:32)
วันที่ 9 ส.ค.63 เก็บแบบประเมินผลความพึงพอใจในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตุลกิจกรรมอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นไทย
(วันที่ : 09/08/2563 เวลา 19:38:25)
วันที่ 6 ส.ค.63 ประชุมประชาคม โครงการ อบจ.สตูลพบประชาชน 63
(วันที่ : 09/08/2563 เวลา 19:22:20)
วันที่ 21 ก.ค.63 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563
(วันที่ : 22/07/2563 เวลา 00:07:17)
วันที่ 8 ก.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ : 08/07/2563 เวลา 00:53:46)
วันที่ 1 ก.ค. 63 ประชุมภายในกองแผน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
(วันที่ : 01/07/2563 เวลา 20:01:28)
ิกิจกรรมเตรียมงานเลี้ยงส่งข้าราชการ อบจ.สตูลไปรับตำแหน่งใหม่ 29 มิ.ย. 63
(วันที่ : 29/06/2563 เวลา 20:53:16)
วันที่ 19 มิ.ย.63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Online” รุ่นที่ 2
(วันที่ : 22/06/2563 เวลา 01:10:49)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ถัดไป