นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
325
ทั้งหมด : 
4750864
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดสตูล 18 มีนาคม 2555 ณ อบจ.สตูล

รายละเอียด :

     วันที่  18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล จัดงานวันท้องถิ่นไทยจังหวัดสตูลขึ้น เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการจัดนิทรรศการความเป็นมา ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงผลงานของท้องถิ่นต่าง ๆ พร้อมฟังบรรยายพิเศษ และการแข่งขันฟุตบอล โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 
วันที่ : 22/3/2555

พิธีถวายราชสักการะ โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

นิทรรศการและผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

บรรยายพิเศษเรื่อง ความท้าทายในการบริหารงานท้องถิ่นยุคใหม่ โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

บรรยายพิเศษเรื่อง ความท้าทายในการบริหารงานท้องถิ่นยุคใหม่ โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

บรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ภาพในการทำงานร่วมกัน โดย อาจารย์ธรรมรงค์ ใจสมคม ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

บรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ภาพในการทำงานร่วมกัน โดย อาจารย์ธรรมรงค์ ใจสมคม ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช


 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล