นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
519
ทั้งหมด : 
5846332
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : สำนักปลัดจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่กับผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2556

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ  ดำเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 เปิดพิธีโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  กิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายในหัวข้อ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างท้องที่และท้องถิ่น การสะท้อนปัญหาของชาวบ้านแต่ละอำเภอ  การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และการแสดงทอล์คโชว์ โดย อาจารย์สมภาคย์  ชูโชติ จากสภาโจ๊ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักปลัดฯ  โทร. 0-7471-2380 ต่อ 1105

 
วันที่ : 29/08/2556 เวลา 14:55:19