นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
581
ทั้งหมด : 
5846394
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานจำปาดะ

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลวันผลไม้ (วันจำปาดะ)ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอำเภอควนโดน และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 20.00 น เปิดพิธีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ชมการแสดง แสง สี เสียงตะการตาม ชมนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตร และบูธจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและอาหารพื้นเมือง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพติมได้ที่ สำนักปลัดฯ อบจ.สตูล 0-7471-2380 ต่อ 1112

 
วันที่ : 16/08/2556 เวลา 14:45:34