นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
150
ทั้งหมด : 
5918865
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละงู ประจำปี 2555 (8-11 ม.ค. 55)

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลละงู จัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละงู ประจำปี 2555  ณ  สวนสาธารณะ สระน้ำหนองปันหยา  ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 มกราคม 2555 โดยมีนายพิศาล  ทองเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีเปิด นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง ตระการตา การแสดงชุดพิธีเปิดตำนานเมืองละงู และการประกวดมิสลากู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันการละเล่นอีกมากมาย เช่น การแข่งขันประกอบอาหารจากหอยหลอด การแข่งขันยอนหอยหลอด การแข่งขันพายเรือ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านเอาไว้และต้องการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ได้เห็นและสืบทอดต่อไป

 
วันที่ : 12/1/2555

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล