นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
218
ทั้งหมด : 
6200867
 
เรื่อง : การจดทะเบียนพาณิชย์

ถ้าจะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์จะต้องนำอะไรไปบ้าง มีค่าบริการรึป่าว ใช้เวลานานไหม ช่วงเวลาไหน

10/08/2553 เวลา 16:12:59 | โดย คอนตูน

บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมถ่ายสำเนาบัตร  1  ฉบับ,  ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ ของผู้ประกอบการ  และผู้ประกอบการต้องมาด้วยตัวเอง  หากไม่สามารถมาได้ต้องมีใบมอบอำนาจจากทาง อบจ.      มีค่าธรรมเนียมในการจดฯ    50  บาท  ใช้เวลาในการจดฯประมาณ  10  นาที  สามารถมาจดฯได้ในวันและเวลาราชการ

10/08/2553 เวลา 16:26:19 | โดย ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ อบจ.สตูล


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล