นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
1102
ทั้งหมด : 
5918701
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก ณ ศูนย์ OTOP (28 ธ.ค. 54)

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จัดทำโครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554  ณ  อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  โดยได้มีการร่วมลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเนื่องจากเป็นต้อกระจก  โดยให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

 
วันที่ : 5/1/2555

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล