นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
590
ทั้งหมด : 
5846403
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการกองช่าง)

.

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 10/09/2555 เวลา 10:20:58