นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
627
ทั้งหมด : 
5861059
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (5-15 มิ.ย. 55)

ด้วย อบจ. สตูล จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 24/05/2555 เวลา 10:00:59