นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
132
ทั้งหมด : 
5918847
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันปิยมหาราช 54

รายละเอียด :

วันที่ 23 ตุลาคม  2554  นายเสนาะ ปะลาวัน ที่ปรึกษานายก อบจ.สตูล และนายอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัด อบจ.สตูล พร้อมคณะ (หัวหน้าส่วนราชการ/ ข้าราชการและพนักงานสังกัด อบจ.สตูล) เข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธี "วันปิยมหาราช ประจำปี 2554" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล 

 
วันที่ : 26/10/2554

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล