นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
7
ทั้งหมด : 
5918722
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูลเข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าฯ (21 ต.ค. 54)

รายละเอียด :

วันที่ 21 ตุลาคม 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้ารับการตรวจประเิมิน จากคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าฯ ประจำปี 2554 ในประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งยังได้ถ่ายทอดเสียงออกอากาศการตรวจรับการประเมินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

 
วันที่ : 26/10/2554

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล