นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
121
ทั้งหมด : 
5918836
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : แถลงข่าวงานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์ สตูล 55 และงานรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 11(11 ต.ค. 54)

รายละเอียด :

วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ จัดแถลงข่าวงานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล ประจำปี 2555 และังานรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 11 เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ.2555 ของจังหวัดสตูล และกิจกรรมการเก็บขยะตามเกาะต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดสตูล โดยได้รับสมัครจิตอาสาจากทั่วประเทศ  การแถลงข่าวมีขึ้น ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 
วันที่ : 26/10/2554

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล