นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
17
ทั้งหมด : 
5918732
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์ เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รุ่นที่ 3 (5 ต.ค.54)

รายละเอียด :

วันที่ 5 ตุลาคม 2554  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์ เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นผู้มอบวุฒิบัตร  ณ  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว

 
วันที่ : 26/10/2554

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล