นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
478
ทั้งหมด : 
5860910
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : อบจ.สตูล ขอเชิญร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555 ในวันที่ 18 มีนาคม 2555

อบจ.สตูล ขอเชิญร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555 ในวันที่ 18 มีนาคม 2555  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

....พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5

....จัดนิทรรศการ/เผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

....อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

....การแข่งขันกีฬา (ฟุตบอล) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
วันที่ : 27/02/2555 เวลา 14:45:33