นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
42
ทั้งหมด : 
5918757
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.นราธิวาส

รายละเอียด :

22  กันยายน 54  นางลัญจนา  ภัทราภินันท์  , นายกอหรี  ปัญญายาว  ที่ปรึกษานายก อบจ.สตูล และบุคลากรสังกัด อบจ.สตูล  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" จาก อบจ.นราธิวาส จำนวน 50 คน  นำโดย นายอนันต์  มะมิง  ที่ปรึกษา นายก อบจ.นราธิวาส  ทัศนศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  นอกจากนั้น ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลฉลุง  โดยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 

 
วันที่ : 28/9/2554

ต้อนรับคณะจาก อบจ.นราธิวาส

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉลุงร่วมต้อนรับคณะ จาก อบจ.นราธิวาส

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉลุง  นำเสนอวิธีออกกำลังกายอายุยืนยาว


 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล