นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
522
ทั้งหมด : 
5846335
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : อบจ.สตูล ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล 2555 ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

อบจ.สตูล ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล 2555 ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

....เดินขบวนรณรงค์ของสตรีในจังหวัดสตูล ในด้านต่าง ๆ เช่น ยุติความรุนแรง ความเสมอภาค ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ปัญหายาเสพติด และปัญหาด้านอื่น ๆ

....การออกกำลังกายโดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของตัวแทนสตรีแต่ละอำเภอ

....ส่งเสริมองค์กรสตรีให้ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัด

....การพัฒนาองค์ความรู้สตรีโดยการจัดบรรยาย/ทอล์คโชว์

....ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์

....ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีโดยการจัดบูธร้านค้า

 
วันที่ : 27/02/2555 เวลา 14:27:43