นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
588
ทั้งหมด : 
5846401
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (7-18 พ.ย. 54)

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (7-18 พ.ย. 54)

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 31/10/2554 เวลา 11:12:27