นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
264
ทั้งหมด : 
6200913
 
เรื่อง : นายกหมดวาระ ปลัดท้องถิ่น ได้รับความเฟ็นชอบจาก ก.จังหวัดสามารถบรรจุข้าราชการได้หรือไม่

นายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นหมดวาระ หรือ ถูกศาลพิพากษา และองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นยังมีบัญชีผู้สอบได้ที่สอบมาด้วยความถูกต้อง ปลัดทำหน้าที่รักษาการ ในส่วนงานบุคคล ตามที่ประกาศใน คสช.ระบุว่า ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรจุข้าราชการใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด ( ผู้ว่าราชการจังหวัด)

18/03/2558 เวลา 13:31:33 | โดย ชาย


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล