นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
165
ทั้งหมด : 
6200814
 
เรื่อง : ตอนนี้มาตการชะลอการสอบได้ปลดล็อคแล้วสามารถบรรจุได้หากสอบถูกต้อง

ในกรณีที่องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดสอบถูกต้องและได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว 2 ปี ให้สามารถบรรจุได้ และให้ ก.จังหวัดรับรองบัญชีหลังจากสอบเสร็จสิ้นแล้ว

ในกรณี นายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นหมดวาระลง มีการเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบได้ซึ่งในประกาศ คสช. เรื่องการได้มาซื่งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราวระบุว่าในส่วนงานบุคคล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ปลัด อบจ. ปลัดเทศบาล ปลัด  อบต.ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) จะสามารถบรรจุข้าราชการได้ จึงเรียนสอบถามมาอีกครั้ง

18/03/2558 เวลา 13:27:25 | โดย ชาย


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล