นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
349
ทั้งหมด : 
6201921
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว (26ธ.ค.61)

รายละเอียด :

อบจ.สตูล เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล (OTOP) ชั้น 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยเชิญสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ Satun Wonderland,คณะอนุกรรมการ Satun Halal Tourism ,คณะกรรมการ Satun Unesco Global Geopark,คณะอนุกรรมการ Satun CBT ภาครัฐ อปท.และเอกชน เพื่อร่วม ระดมความคิด สร้างแนวทางการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว มีการคัดเลือก ประธานสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ซึ่ง นายจิตรกร หวันสู ได้รับการคัดลือกในสภาฯ สำหรับ รองประธานสภาฯ ได้แก่ นายวีรพล หลังการ์ต เป็นรองประธาน คนที่ 1 นายอาเล็น ระสุโส๊ะ รองประธาน คนที่ 2 ในวาระปีงบประมาณ 2562 และพูดคุยปรึกษาหารือ โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นคณะที่ปรึกษา

 
วันที่ : 8/2/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล