นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
331
ทั้งหมด : 
6201903
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูล เปิดศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สตูล (18ธ.ค.61)

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 อบจ.สตูล ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สตูล ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 1 ซึ่งนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดศูนย์ฯ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมตัดริบบิ้นป้ายศูนย์การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารท้องถิ่น นายก อปท. รองนายก อปท. ปลัด อปท. หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดสตูล ร่วมเป็นสักขีพยาน และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4

 
วันที่ : 8/2/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล