นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
452
ทั้งหมด : 
5860884
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูล ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 (14พ.ย.61)

รายละเอียด :

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางเกสร เกตุแก่น ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในหลวงรัชกาล ที่ 9 ซึ่งจังหวัดสตูล ได้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเผยแพร่พระเกียรติ ของพระองค์ท่าน ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชนรุ่นหลัง ต่อไป

 
วันที่ : 8/2/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล