นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
507
ทั้งหมด : 
5860939
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการอบรมมัคคุเทศก์ หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (16พ.ค.61)

รายละเอียด :

อบจ.สตูล ร่วมด้วย วชช.สตูล จัดโครงการอบรมมัคคุเทศน์ ประจำปี 2561. "หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จ.สตูล ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการทดสอบด้านภาษา จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย - 7 ก.ค 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล และระหว่างวันที่ 9-20 ก.ค 2561 ฝึกภาคสนาม

 
วันที่ : 8/2/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล