นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
449
ทั้งหมด : 
5860881
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : พิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการนักท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากบารา (31พ.ค.61)

รายละเอียด :

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ อบจ.สตูล จับมือกับหน่วยการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการเซ็น MOU บันทึกข้อตกลง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย เป็นประธานในพิธีและสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลง ซึ่งประกอบด้วยผู้ลงนามดังนี้
1.นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
2.นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล
3.นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
4.นายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
ทั้งสี่ท่านได้ร่วมพูดคุย เกี่ยวกับภารกิจงาน ในการร่วมจัดตั้ง "ศูนย์บริการสุขภาพและบริการนักท่องเที่ยว" ซึ่งในภารกิจงานของแต่ละหน่วยงาน นั้น ก็เพื่อรองรับมาตรฐานการส่งต่อหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่ง อบจ.สตูล ได้รองรับเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม การทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น , สสจ.สตูล ดำเนินการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล ไปรับบริการต่อเนื่อง ณ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ตามความประสงค์ของผู้รับบริการ,รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จะมีศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มีศักยภาพในการดูแลฉุกเฉินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบกและทางอากาศ สำหรับ รพ.วัฒนแพทย์ตรัง ก็เป็นการประสานงานเพื่อส่งต่อในโซน จังหวัดตรัง 
ทั้งนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ตามประกาศของยูเนสโก ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ให้จังหวัดสตูล ได้เป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark

 
วันที่ : 8/2/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล