นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
548
ทั้งหมด : 
5846361
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอสม.เชิงรุก ไตรมาสที่ 3 และ 4

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอสม.เชิงรุก ไตรมาสที่ 3 และ 4

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 31/05/2554 เวลา 17:05:10