นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
566
ทั้งหมด : 
5846379
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ระเบียบการประกวด Miss satun 2011 ฉบับแก้ไข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดฯ โทร. 0-7471-2380 ต่อ 100 และ 104

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 16/02/2554 เวลา 10:02:17