นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
239
ทั้งหมด : 
6200888
เกล็ดความรู้
 เกล็ดความรู้ทั้งหมด > "ให้" อะไรได้บ้าง
เรื่อง : "ให้" อะไรได้บ้าง

 ..เราทุกคนให้ได้โดยไม่จำกัด แต่จะต้องตั้งอยู่บนฐานของศีลธรรม
ให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และทำให้ผู้อื่นมีความสุขเพิ่มขึ้น
ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึงจะให้ผู้อื่นได้
เพียงแค่มีเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์ใจ ที่จะให้ตามกำลังของเรา
ทุกคนก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ ประเภทของทานที่ควรให้
ในทางพุทธศาสนา มีอยู่ ๔ อย่างด้วยกัน


 

๑.อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
"ข้าว(อาหาร) และน้ำเป็นทรัพย์โดยปรมัตถ์ สิ่งอื่นเป็นทรัพย์โดยบัญญัติ"
เพราะเกิดจากการสมมุติของคน ที่ทำให้เกิดความจำเป็น
เช่น เงินทอง เพชรพลอย กินไม่ได้และไม่มีประโยชน์

๒.อภัยทาน คือ การยกโทษ ด้วยการไม่พยาบาทจองเวร
เป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุด โดยเฉพาะการให้อภัยศัตรู หรือผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัส

๓.วิทยาทาน คือ การให้ความรู้ทางโลก

๔.ธรรมทาน คือ การให้ความรู้ทางธรรม
โดยเฉพาะความรู้ทางพุทธศาสนา ได้ชื่อว่า ให้ทุกอย่าง

จะเห็นว่ามีถึง ๓ ใน ๔ ประเภทของทาน ที่เราสามารถทำได้
โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทอง แต่ใช้จิตใจที่ดี ไม่มีพยาบาทในการทำ

นั่นคือ อภัยทาน วิทยาทาน ธรรมทาน
จริงๆแล้ว ทุกประเภทของทานนั้น มีประโยชน์
และช่วยค้ำจุนชีวิตคน ช่วยให้เขามีที่พึ่งอาศัยในชาตินี้
แต่ธรรมทานนั้นเป็นเลิศที่สุด เพราะช่วยให้เขารู้จักพึ่งตนเองได้ต่อไป
ทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วย ส่วนอภัยทานนั้นทำได้ยากที่สุด...