นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
512
ทั้งหมด : 
5846325
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญ พนักงานจ้างสังกัด อบจ.สตูล ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร อบจ.สตูล ประจำปี 2553 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน  ในวันพุธ  ที่  15  กันยายน 2553 ณ  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามภาระกิจและอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนและหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดอย่างเต็มรูปแบบ ตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ด้านที่ 9 ของนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ในการบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลอย่างเต็มความสามารถ ที่มาของข้อมูล สมฤทัย

 
วันที่ : 13/09/2553 เวลา 09:57:33