นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
671
ทั้งหมด : 
5861103
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : สำนักปลัดฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา OTOP จังหวัดสตูล

ฝ่ายพัฒนาสังคม  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดสัมมนาทางวิชาการ  เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา OTOP จังหวัดสตูล  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล (มูลนิธิธรรมรังสีเก่า)

 
วันที่ : 25/08/2553 เวลา 14:40:53