นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
276
ทั้งหมด : 
6201848
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 01/06/2561 เวลา 07:43:59