นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
465
ทั้งหมด : 
5846278
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ขอเชิญชวน  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ร่วมงาน "รวมพลังไทย  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์" ณ วัดชนาธิปเฉลิม  พระอารามหลวง  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูลในวัน พฤหัสบดี ที่  15  กรกฎาคม  2553  เวลา 15.00 น ( การแต่งกายสวมเสื้อสีขาว

 
วันที่ : 14/07/2553 เวลา 15:50:57