นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
662
ทั้งหมด : 
5861094
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบจ.สตูลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5ธ.ค.58)
(วันที่ : 13/01/2559 เวลา 14:15:49)
อบจ.สตูล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ณ สทท.ช่้อง 11 (16พ.ย.58)
(วันที่ : 13/01/2559 เวลา 14:14:04)
อบจ.สตูล ร่วมถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14พ.ย.58)
(วันที่ : 18/11/2558 เวลา 11:08:54)
โครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครัั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ณ เกาะอาดัง (7พ.ย.58)
(วันที่ : 18/11/2558 เวลา 11:02:55)
อบจ.สตูล จัดงานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล ประจำปี 2558 (6พ.ย.58)
(วันที่ : 18/11/2558 เวลา 10:55:44)
อบจ.สตูล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช (23ต.ค.58)
(วันที่ : 18/11/2558 เวลา 10:50:50)
งานแถลงข่าวโครงการเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูลและรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 15 (11ต.ค.58)
(วันที่ : 12/11/2558 เวลา 10:19:57)
อบจ.สตูล เข้ารับการประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่ายฯ (1ต.ค.58)
(วันที่ : 12/11/2558 เวลา 10:14:08)
อบจ.สตูลได้รับรางวัลการจัดบริการสาธารณะตามโครงการรวมพลัง อปท.สตูล (29ก.ย.58)
(วันที่ : 12/11/2558 เวลา 10:08:30)
อบจ.สตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ จวนผู้ว่าฯ (10ก.ย.58)
(วันที่ : 10/09/2558 เวลา 15:08:57)
กิจกรรมเยือนถิ่นซาไก ชมไพร ล่องแก่ง ณ วังสายทอง (28ส.ค.58)
(วันที่ : 10/09/2558 เวลา 15:06:35)
โครงการสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ณ สนามกีฬา อบจ.สตูล (15ส.ค.58)
(วันที่ : 10/09/2558 เวลา 15:03:22)
อบจ.สตูลร่วมจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสตูล "มาแลต๊ะ" ณ สนามหัวสะพานตายาย (10ส.ค.58)
(วันที่ : 10/09/2558 เวลา 15:00:39)
อบรมมัคคุเทศก์หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่ รุ่นที่ 5 (10ส.ค.58)
(วันที่ : 10/09/2558 เวลา 14:56:38)
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ถัดไป