นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
712
ทั้งหมด : 
5861144
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานแถลงข่าวรักษ์เลป่าเปิดฟ้าอันดามันสตูล ประจำปี 2561 ณ ตลาดนัดบายพาสสตูล (6พ.ย.60)
(วันที่ : 22/12/2560 เวลา 11:00:38)
อบจ.สตูล รับการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย ประจำปี 2560 (26ก.ย.60)
(วันที่ : 22/12/2560 เวลา 10:55:32)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดฯ (21ก.ย.60)
(วันที่ : 22/12/2560 เวลา 10:51:59)
งานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสตูล "มาแลต๊ะ CBT สตูล" (8ก.ย.60)
(วันที่ : 20/09/2560 เวลา 15:17:33)
สัมมนาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นจังหวัดสตูล Town Portal รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 (5ก.ย.60)
(วันที่ : 07/09/2560 เวลา 12:05:25)
สัมมนาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นจังหวัดสตูล Town Portal รุ่นที่ 1 (30ส.ค.60)
(วันที่ : 07/09/2560 เวลา 12:02:32)
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 (28ส.ค.60)
(วันที่ : 07/09/2560 เวลา 12:00:13)
โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล (24ส.ค.60)
(วันที่ : 07/09/2560 เวลา 11:57:47)
อบจ.สตูล เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2560 (22ส.ค.60)
(วันที่ : 31/08/2560 เวลา 11:40:26)
กิจกรรมปลูกและขยายพันธุ์ปะการัง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12ส.ค.60)
(วันที่ : 31/08/2560 เวลา 11:37:30)
Satun Wonderland ชุมนุมรถออฟโรดคลาสสิค 14 จังหวัดภาคใต้ (13ส.ค.60)
(วันที่ : 31/08/2560 เวลา 11:35:26)
อบจ.สตูล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12ส.ค.60)
(วันที่ : 23/08/2560 เวลา 10:02:49)
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล (1ส.ค.60)
(วันที่ : 23/08/2560 เวลา 10:00:19)
งานแถลงข่าวและลงนามเพื่อร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นสตูล (1ส.ค.60)
(วันที่ : 23/08/2560 เวลา 09:56:49)
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ถัดไป