นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
569
ทั้งหมด : 
5861001
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ต้อนรับ อบจ.กระบี่
(วันที่ : 30/08/2553 เวลา 16:03:25)
จัดงานแถลงข่าวแจกหนังสือ 4 ตระกูลทวด และ 9 ตระกูลดัง
(วันที่ : 25/08/2553 เวลา 15:55:54)
12 สิงหา มหาราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
(วันที่ : 16/08/2553 เวลา 14:10:47)
โครงการ ปลูกต้นไม้ "อบจ.สีเขียว 53"
(วันที่ : 16/08/2553 เวลา 11:58:11)
โครงการส่งเสริมการจัดทำบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
(วันที่ : 03/08/2553 เวลา 17:21:53)
อบจ พบประชาชน โรงเรียนบ้านวังตง ทุ่งหว้า
(วันที่ : 21/07/2553 เวลา 10:30:58)
ประชุมแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร
(วันที่ : 14/07/2553 เวลา 15:01:38)
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
(วันที่ : 14/07/2553 เวลา 14:34:46)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ : 02/07/2553 เวลา 13:40:12)
บุคลากรสำนักปลัดองค์การส่วนจังหวัด
(วันที่ : 02/07/2553 เวลา 13:13:48)
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |