นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
476
ทั้งหมด : 
5860908
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการใส่เลนส์เทียม แก้ไขภาวะต้อกระจก ณ โรงพยาบาลท่าแพ (10 ก.พ.55)
(วันที่ : 13/02/2555 เวลา 11:55:26)
โครงการมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ประจำปี 2555 (6-12 ก.พ. 2555)
(วันที่ : 13/02/2555 เวลา 11:48:22)
เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละงู ประจำปี 2555 (8-11 ม.ค. 55)
(วันที่ : 12/01/2555 เวลา 12:04:56)
โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก ณ ศูนย์ OTOP (28 ธ.ค. 54)
(วันที่ : 05/01/2555 เวลา 11:42:37)
โครงการแข่งขันวิ่ง-ปั่นเฉลิมพระเกียรติ สองแผ่นดิน ไทย-มาเลย์ วันที่ 4-5 ธันวาคม 2554
(วันที่ : 10/12/2554 เวลา 15:56:14)
โครงการแข่งขันตกปลานานาชาติ สตูล หัวโทง ฟิชชิ่งคัพ (โละใสฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 2) วันที่ 3-4 ธันวาคม 2554
(วันที่ : 10/12/2554 เวลา 15:36:05)
โครงการแข่งขันตกปลานานาชาติ บาราฟิชชิ่งคัพ ประจำปี 2554 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2554
(วันที่ : 09/12/2554 เวลา 17:36:37)
โครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 11 วันที่ 19-21 พ.ย. 2554
(วันที่ : 01/12/2554 เวลา 13:45:48)
งานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล 55 วันที่ 18 พ.ย. 54 ณ ชาดหาดปากบารา
(วันที่ : 01/12/2554 เวลา 13:35:56)
วันปิยมหาราช 54
(วันที่ : 26/10/2554 เวลา 14:22:02)
อบจ.สตูลเข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าฯ (21 ต.ค. 54)
(วันที่ : 26/10/2554 เวลา 14:06:25)
แถลงข่าวงานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์ สตูล 55 และงานรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 11(11 ต.ค. 54)
(วันที่ : 26/10/2554 เวลา 14:04:56)
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์ เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รุ่นที่ 3 (5 ต.ค.54)
(วันที่ : 26/10/2554 เวลา 14:01:04)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.นราธิวาส
(วันที่ : 28/09/2554 เวลา 10:52:36)
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ถัดไป