นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
454
ทั้งหมด : 
5860886
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

แถลงข่าวงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ณ ห้างบิ๊กซีสตูล
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 15:34:07)
การแข่งขันตกปลานานาชาติ สตูลหัวโทงฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 3
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 15:29:05)
ต้อนรับคณะจักรยานจากประเทศมาเลเซีย (19 ม.ค.56)
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 15:25:59)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ อำเภอ ๑ กิจกรรม (ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละงู)
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 14:50:43)
บาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 12 และมหกรรมอาหารอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 14:17:11)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและส่งมอบรถพยาบาล
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 13:56:12)
โครงการกรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 12
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 13:49:46)
งานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล ประจำปี 2555
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 12:18:14)
อบจ.สตูลร่วมต้อนรับคณะ Porsche Club จากประเทศสิงคโปร์
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 12:16:00)
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะทะเลชายฝั่ง
(วันที่ : 21/08/2556 เวลา 10:22:40)
ร่วมตอนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน ทต.วิชิต จังหวัดภูเก็ต
(วันที่ : 19/08/2556 เวลา 14:36:50)
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่คณะเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรีศึกษาดูงานจังหวัดสตูล
(วันที่ : 05/09/2555 เวลา 16:36:17)
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เฉพาะทะเลชายฝั่ง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2555(5 มิ.ย.-19 ก.ค.55)
(วันที่ : 23/08/2555 เวลา 11:00:31)
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำพา อบจ.สตูล ปลอดยาเสพติด (18 ก.ค. 55)
(วันที่ : 01/08/2555 เวลา 13:54:38)
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ถัดไป