นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
139
ทั้งหมด : 
6200788
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 3

ประกาศการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 3

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 04/06/2564 เวลา 11:22:55