นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
617
ทั้งหมด : 
5861049
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอลกรีต สายไร่สาทิต-ผัง44

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอลกรีต สาย สต.ถ.1-0021 บ้านไร่สาทิต-บ้านผัง 44

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 21/10/2563 เวลา 14:13:19