นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
321
ทั้งหมด : 
6201893
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองพัสดุฯได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง หลักสูตรบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันที่ 21 มกราคม 2561
(วันที่ : 20/02/2561 เวลา 07:46:51)
ประชุมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
(วันที่ : 18/10/2560 เวลา 17:23:56)
ประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบจ.สตูล
(วันที่ : 10/04/2558 เวลา 16:20:59)
ร่วมรดน้ำ อวยพร แด่ท่านนายกอบจ.สตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.สตูลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
(วันที่ : 10/04/2558 เวลา 16:19:34)
กิจกรรม อบจ.พบประชาชน วันที่ 8 เมษายน 2558ณ โรงเรียน บ้านควน
(วันที่ : 09/04/2558 เวลา 14:41:03)
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
(วันที่ : 14/08/2557 เวลา 09:21:20)
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2557
(วันที่ : 13/08/2557 เวลา 11:27:51)
กิจกรรม อบจ.พบประชาชน ณ โรงเรียนสาครเหนือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
(วันที่ : 07/08/2557 เวลา 15:08:01)
พิธีมอบอาคารหอถังสูงและระบบน้ำประปา ขนาด 250 ลบ.ม. ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเจีะบิลัง วันที่ 6 สิงหาคม 2557
(วันที่ : 06/08/2557 เวลา 16:24:02)
กิจกรรม อบจ.พบประชาชน โรงเรียนบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
(วันที่ : 24/06/2557 เวลา 10:50:46)
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2557
(วันที่ : 25/04/2557 เวลา 14:07:21)
กิจกรรม อบจ.พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาแก้ว อ.ท่าแพ ( วันที่ 9 เมษายน 2557)
(วันที่ : 10/04/2557 เวลา 16:12:14)
ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลาง จ.สตูล (6เม.ย.57)
(วันที่ : 10/04/2557 เวลา 15:53:23)
กิจกรรม อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 โรงเรียนบ้านเขาจีน ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
(วันที่ : 23/03/2557 เวลา 18:30:16)